Sammen om lidenskapen

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal vise bedriftens ansvar for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og sikre allmenheten tilgang til informasjon.

Loven pålegger blant annet bedriften å informere og gjennomføre aktsomhetsvurderinger. Flere detaljer om loven: https://www.forbrukertilsynet.no/apenhetsloven

På denne siden vil Formula Automobile Norge AS rapportere slike aktsomhetsvurderinger fortløpende.

Formula Automobile Norge AS vil stille krav til at våre leverandører etterlever menneskerettigheter og reduserer eget klimafotavtrykk. Vi er godt i gang med kartleggingen av våre viktigste leverandører og vil sikre at de oppfyller sine krav.

Styret har vedtatt at selskapet har startet arbeidet med å sikre og dokumenterer grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. En redegjørelse knyttet til dette arbeidet blir publisert på selskapets hjemmeside innen 30.6.2023.

For spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt på post@formulaauto.no

Kontakt oss

Kontakt oss