Ferrari Power-garanti

Hver eneste Ferrari solgt av Formula Automobile Norge selges med fem års Ferrari-garanti som er gyldig internasjonalt og tilbyr full dekning av reservedeler og arbeidskraft.

For å bevare verdien av kjøretøyet har Ferrari utviklet en rekke eksklusive garantiordninger som utvider den normale garantien som tilbys av Ferrari på opptil 15 år. Power-garantien gir ny kraft til din Ferrari. En unik mulighet til å sikre at verdien av bilen opprettholdes over tid.

New Power eller New Power15

New Power er Ferraris utvidede garanti for kjøretøy med en utløpt garanti som er innenfor deres 14. år. Den kan fornyes årlig og dekker alle viktige deler og systemer. Det er den mest fleksible løsningen som er tilgjengelig og kan anskaffes når som helst i løpet av den angitte perioden.

Fordeler
  • Muligheten til å forlenge garantidekningen frem til det 15. året av bilens levetid; utskifting av deler og utførelse av reparasjoner som dekkes av garantien.
  • Arbeidet utføres av Formula Automobile Norge og våre spesialiserte Ferrari-teknikere.
  • Verdien av bilen forblir høy over tid.
  • Garantien er gyldig hvis bilen skifter eier, forutsatt at den oppfyller kvalitetskravene fastsatt av Ferrari.
  • Veihjelp er lett tilgjengelig når du trenger det.

For å dra nytte av Power-garantien må kjøretøyet inspiseres av autoriserte teknikere hos Formula Automobile Norge. Dette for å verifisere kvalitetskravene spesifisert av Ferrari og for å kunne kontrollere sporbarheten av servicehistorikken.

Det aktuelle kjøretøyet må ikke ha kjørt mer enn 90 000km og ikke ha blitt tuklet med på noen måte, stjålet, deltatt i konkurranser/løp eller blitt brukt til kort- og langtidsleie av selskaper.

 

Kontakt oss

Kontakt oss