Norges eneste offisielle Ferrariklubb

Ferrari Owners Club Norway

Ferrari Owners Club

Ferrari Owners Club Norway er den eneste offisielle Ferrariklubben i Norge. Som en offisiell Ferrari Owners Club er vi forpliktet til å følge Ferrarifabrikkens strenge retningslinjer for opprettholdelse av en godkjent Ferrari Owners Club.

Noe som innebærer blant annet:

  • Representanter fra klubbens styre deltar hvert år på et årsmøte hvor samtlige Ferrari -klubber i verden deltar sammen med Ferrari Spa.

  • Sende inn årsrapport om våre aktiviteter til Ferrari Spa.

Vi har sterk tro på at et tett samarbeid klubbene mellom og Ferrari Spa Italia vil komme deg som medlem av FOCN til gode.

Våre mål som klubb er:

  • Dyrke et positivt og seriøst Ferrarimiljø i Norge.

  • Være et sosialt verktøy, der entusiaster med delt lidenskap kan danne livslange vennskap.

  • Være landsdekkende.

  • Være en klubb uten bastioner eller forskjellsbehandling.

  • Alle medlemmer skal ha samme mulighet til å kunne påvirke og/eller ha innflytelse.

  • Være en klubb som inkluderer mennesker i alle aldre og samfunnslag.

Vårt motto er:  Creating Memories!

Fellesnevneren for våre mål er lidenskapen for det vi mener er verdens mest fantastiske ingeniør- og designkunst, en Ferrari. Creating Memories er noe vi har fokus på i alle våre eventer, store eller små. Ferrari Spa anser medlemmene i en Owners Club som merkets ambassadører, og dette er noe vi med stolthet jobber for å rettmessig kunne titulere oss som.

Klubbens fokus er å kunne bidra til at alle medlemmene i klubben kan nyte bilturer med sin Ferrari sammen med likesinnede. Hvert år utarbeides det en terminliste med planlagte turer både innenlands og utenlands.

Hvert år arrangeres det Nordic Meeting på rundgang mellom Norge, Sverige, Danmark og Finland. Et fantastisk arrangement hvor lidenskapen for Ferrari krysser landegrensene. DOTY- Drive Of The Year, er et arrangement i regi av FOCN som arrangeres annethvert år i Norge og Europa. Arrangementet går over 7-10 dager, og gir alle som deltar virkelig mulighet til å bruke bilen i fantastiske omgivelser. I tillegg til dette arrangeres det nasjonale og regionale, kortere turer. For å hjelpe til med å sy det hele sammen har klubben regionsansvarlige i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim.

Det å eie en Ferrari i seg selv er fantastisk, men det er lett å glemme at eierskapet er også en unik inngangsbillett til et hav av opplevelser og erfaringer sammen med andre som deler entusiasmen og lidenskapen.

Ferrari Owners Club Norway drives på frivillighet og dugnadsånd. Det er ingen som tar utbytte eller får økonomisk kompensasjon fra klubben blant våre medlemmer.

Sammen skal vi ha det fantastisk morsomt og ubeskrivelig opplevelsesrikt – Creating Memories!

FOCN nettside

Kontakt oss

Kontakt oss