1. mars 2023

Corner Weight

Corner Weight

Vårt verksted lanserer nå muligheten for å vekte alle typer sportsbiler.

Dette er spesielt aktuelt ved banekjøring, men kan også være et tema for alle som kjører aktivt.

Litt enkelt forklart kommer alle biler fra fabrikk med et standard oppsett av høyde og støtdemper innstillinger samt vinkling av forstilling. Enkelte ønsker å endre hjulvinkler i forstilling og bakstilling eksempelvis for å påvirke understyring/overstyring,

For kunder som ønsker å optimalisere dette er det fullt mulig å sette opp bil slik at den blir korrekt avstemt i forhold til vekt pr. hjul og likt marktrykk både foran og bak. Førers vekt kan også hensyntas.

I videoen under ligger en kort beskrivelse av det tekniske, innslaget kommer etter 6.57 minutter.

Ta kontakt med vår serviceavdeling for info om muligheter for din bilmodell.

Kontakt oss

Kontakt oss